Pośród licznych miejscowości w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być miastem otwartym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w ostatnich latach