Wśród licznych województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych polach. Staje się miastem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dotknęły miasto w niedawnych okresach sprawiają, że