Przebywanie w Krakowie

Głównym z trudnych problemów w lwiej części miast w naszym kraju jest komunikacja. Nasze województwa nie są przygotowane do tak dużego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany poprzez zwiększenie się liczby pojazdów na polskich szosach. Dlatego główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie powinno rozpocząć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i transport miejski to priorytet, jaki da przestrzeń na to by polepszyć zadowolenie mieszkańców jak również usprawni integralność infrastruktury miasta.

Wśród pozostałych lokalizacji, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie opowiedzieli się za metrem, ale zanim ono powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową oraz drogi potrzeba włożyć dużo środków . Z bardziej istotnych decyzji finansowych trzeba wymienić:
całkowicie napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – jedyną w Polsce,
innowacyjne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec kolejowy wraz z centrum handlowym.
Poza tym, w perspektywie rozwoju miasto ma remont przynajmniej kilkanaście nowoczesnych połączeń między już istniejącymi połączeniami oraz remonty istniejących tras autobusowych i dróg dojazdowych.
Mieszkańcy napraw nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez remontów infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się lepiej, trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski co zrobił
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko nowe linie komunikacji, ale również doskonalszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie lepsza i odporna. ( kolejnym z takich wzorów może być odporna na ścieranie nawierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga jeszcze kolejnych zmian i nowych pomysłów, by jeździło się po mieście dobrze. Zarówno samochodem, ale również autobusami. Mimo to da się zauważyć wyraźnie, że wszystko jest na najlepszej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu zdecydowanie miło i z zadowoleniem.